Видео материали

Инсталиране на индивидуална пречиствателна станция


Принцип на функциониране на индивидуална станция

Обща информация

Инсталация на индивидуална станция - част I

Инсталация на индивидуална станция - част II
       

Интервю с френския производител - част I

Интервю с френския производител - част II

Интервю с френския производител - част III
 
       
Инсталиране на колективна пречиствателна станция 400 ЕЖ


Инсталиране на колективна пречиствателна станция 400 ЕЖ - част I

Инсталиране на колективна пречиствателна станция 400 ЕЖ - част II

Инсталиране на колективна пречиствателна станция 400 ЕЖ - част III

Инсталиране на колективна пречиствателна станция 400 ЕЖ - част IV
       

Инсталирана колективна пречиствателна станция 300 ЕЖ - част I

Инсталирана колективна пречиствателна станция 300 ЕЖ - част II