SMVE-Bulgaria
Пловдив,ул.Прогрес 17;
032 648639;
GSM:0888 948461;
E-mail:[email protected]

EYVI 200 ЕЖ

кликнете за уголемяване на снимката
кликнете за уголемяване на снимката
кликнете за уголемяване на снимката

с. Долно Черковище

с. Малък Извор

с. Кладенец

  с. Кралево

Монтираната от фирма СМВЕ пречиствателна с-я в c. Кралево е
EYVI 200 ЕЖ(30м3/24ч.).
Пречистената вода се зауства в дере -водоприемник втора категория.
Монтажът е извършен през месец Ноември 2008г.