SMVE-Bulgaria
Пловдив,ул.Прогрес 17;
032 648639;
GSM:0888 948461;
E-mail:[email protected]
кликнете за уголемяване на снимката
кликнете за уголемяване на снимката
кликнете за уголемяване на снимката
кликнете за уголемяване на снимката

гр. Велико Търново

Монтираната от фирма СМВЕ пречиствателна с-я в гр. Велико Търново EYVI 40 ЕЖ ( 6м3/24ч.) . Станцията третира води от логистичния и складов център на фирма „Вали” ООД . Пречистената вода се зауства в дере. Монтажът е извършен през месец Април 2008г.