Схема на индивидуална станция


Първоначално замърсената вода от домакинството (бани, тоалетни, кухни, перални и тн.) постъпва в така наречения басейн за аерация (6). С помоща на компресор (2) се подава въздух чрез дифузера (5), закрепен на дъното му. Той хомогенизира и аерира замърсената вода. Благодарение на тези два процеса в басейна за аерация се заражда биологичната маса - това са аеробни бактерии, които образуват флокули. В утаителя (3) водата се успокоява и тъй като флокулите са по-тежки от водата те се отправят към дъното, а освободената от замърсители вода напуска съоръжението. Водопотопяема помпа (4) връща активираната утайка обратно в басейна за аерация. Тази циркулация е необходима за оптимизране смилаемостта на утайките. В басейна за аерация активираната утайка отново поема кислород и хранителни за нея вещества. Всички процеси се контролират от командно табло (1), монтирано в самата станция.
МОДЕЛИ ВХОД ИЗХОД ВИСОЧИНА (cm) ДЪЛЖИНА (cm) ШИРИНА (cm) АЕРАТОР МОЩНОСТ АЕРАТОР МОЩНОСТ ПОМПА ТЕГЛО (kg) СТРОИТЕЛСТВО (M3)
07 ЕЖ -40> -60 205 180 130 дифузер> 0,05 kW/h 0,4 kW/h 100 Пясък : 0,70
1,05 m3/24h
                  Бетон : 0,35
10 ЕЖ -40 -60 235 180 130 дифузер 0,05 kW/h 0,4 kW/h 120 Пясък : 0,50
1,50 m3/24h                >   Бетон : 1,00