История

Френската фирма SMVE има над 35 годишен опит в разработването и производството на пречиствателни съоръжения за битови и индустриални води.
Носителка на множество специализирани награди на френски и международни изложения.
По света тя е инсталирала около 20 000 микро-пречиствателни станции и над 1000 индустриални и колективни съоръжения.
SMVE проектира и изгражда пречиствателни съоръжения по строго индивидуалните задания на всеки клиент.

През 2004 се създаде съвместно българо-френско дружество– SMVE България, носител на френския опит. За пет годишното си съществуване дружеството има десетки клиенти на българския пазар.


Ние предлагаме пречистване на води от обекти от 1 ЕН до 50 000 ЕН SMVE предлага решения за пречистване на отпадни води от хотели, мандри, козметични цехове,кланици, винарски изби и други. Всички съоръжения и оборудване са снабдени с документи за качество и изисквания признати от Е.С.
Фирмата има опит и в инсталирането и подържането на пречиствателни съоръжения за селищни системи до 50 000 ЕН.


Дейности

  • консултации и проектиране
  • производство
  • търговски сделки и продажби
  • монтаж и инсталация
  • поддръжка: гаранционнa и извънгаранционa


Отличия