SMVE-Bulgaria
Пловдив,ул.Прогрес 17;
032 648639;
GSM:0888 948461;
E-mail:office@smvebg.com
кликнете за уголемяване на снимката
кликнете за уголемяване на снимката
кликнете за уголемяване на снимката
кликнете за уголемяване на снимката
кликнете за уголемяване на снимката

гр. Русе

Монтираната от фирма СМВЕ пречиствателна с-я в гр. Русе е EYVI 100 ЕЖ(15м3/24ч.) + помпена станция, събираща 2 канализации на -1,4м. и подаваща вода към станцията.
Пречистената вода се зауства в р. Дунав..
Монтажът е извършен през месец Ноември 2007г.